چطور کلاسی که یک فیلد از نوع byte[] داره رو serialize کنم؟

ساخت وبلاگ
چکیده : چطور کلاسی که یک فیلد از نوع byte[] داره رو serialize کنم؟ import java.io.Serializable; public cl... با عنوان : چطور کلاسی که یک فیلد از نوع byte[] داره رو serialize کنم؟ بخوانید :
چطور کلاسی که یک فیلد از نوع byte[] داره رو serialize کنم؟
import java.io.Serializable;
public class message implements Serializable {
   private final String userId, action, body;
   private final byte[] soundData;
   public message(String id, String action, String body) {
       userId = id;
       this.action = action;
       this.body = body;
       soundData = null;
   }
   public message(String id, String action, byte[] soundData) {
       userId = id;
       this.action = action;
       body = null;
       this.soundData = soundData;
   }
   public String getUserId() {
       return userId;
   }
   public String getAction() {
       return action;
   }
   public String getBody() {
       return body;
   }
   public byte[] get_soundData() {
       return soundData;
   }
} 
برنامه نویس...
ما را در سایت برنامه نویس دنبال می کنید

نویسنده : خنجی بازدید : 5 تاريخ : دوشنبه 29 آبان 1396 ساعت: 9:04