مشکل در آپلود تصویر به سرور

تعرفه تبلیغات در سایت
عنوان عکس
عنوان عکس
عنوان عکس
عنوان عکس
عنوان عکس

جستجوگر

امکانات وب

آرشیو مطالب

برچسب ها

با سلام و خسته نباشید

من توسط این تاپیک و با کدهایی که آقای شهرکی گذاشته بودن سعی کردم از گوشی به سرور عکس آپلود کنم ولی مشکلی که وجود داره اینه که هیچ عکسی به سرور نمیره و وقتی var_dump میگیرم از متغییر $_FILES هیچ فایلی ارسال نشده

کلاس UploadImage


package WebServer;

import android.app.ProgressDialog;
import android.database.Cursor;
import android.net.Uri;
import android.os.Build;
import android.provider.MediaStore;

import java.io.BufferedReader;
import java.io.DataOutputStream;
import java.io.File;
import java.io.FileInputStream;
import java.io.FileNotFoundException;
import java.io.IOException;
import java.io.InputStream;
import java.io.InputStreamReader;
import java.net.HttpURLConnection;
import java.net.MalformedURLException;
import java.net.ProtocolException;
import java.net.URL;

import ir.amlakmadar.amlakmadar.App;

public class UploadImage {
  private String destination;
  private String source;
  private ProgressDialog dialog;
  private int BUFFER_SIZE=8 * 1024;

  public UploadImage setSource(String source) {
    this.source = source;
    return this;
  }

  public UploadImage setDestination(String destination) {
    this.destination = destination;
    return this;
  }

  public UploadImage setDialog(ProgressDialog dialog) {
    this.dialog = dialog;
    return this;
  }

  public String upload() {
    final String[] result = {""};
    final File sourceFile = new File(source);
    if (!sourceFile.isFile()) {
      dialog.dismiss();
    } else {
      Thread thread = new Thread(new Runnable() {
        @Override
        public void run() {
          try {
            HttpURLConnection connection;
            DataOutputStream dataOutputStream;
            String lineEnd = "rn";
            String twoHyphens = "--";
            String boundary = "*****";
            int bytesAvailable, bufferSize;
            byte[] buffer;

            FileInputStream fileInputStream = new FileInputStream(sourceFile);
            URL url = new URL(App.Url+"action=upimg");
            connection = (HttpURLConnection) url.openConnection();
            connection.setDoInput(true);
            connection.setDoOutput(true);
            connection.setUseCaches(false);
            connection.setChunkedStreamingMode(BUFFER_SIZE);
            connection.setRequestMethod("POST");
            connection.setRequestProperty("Connection", "Keep-alive");
            connection.setRequestProperty("Cache-Control", "no-cache");
            connection.setRequestProperty("Content-Type", "multipart/form-data;boundary=" + boundary);
            connection.setRequestProperty("photo", destination);

            dataOutputStream = new DataOutputStream(connection.getOutputStream());
            dataOutputStream.writeBytes(twoHyphens + boundary + lineEnd);
            dataOutputStream.writeBytes("Content-Disposition: form-data; name="photo";filename="" + destination + """ + lineEnd);
            dataOutputStream.writeBytes(lineEnd);

            bytesAvailable = fileInputStream.available();
            bufferSize = Math.min(bytesAvailable,BUFFER_SIZE);
            buffer = new byte[bufferSize];
            while (fileInputStream.read(buffer, 0, bufferSize) > 0) {
              dataOutputStream.write(buffer, 0, bufferSize);
              bytesAvailable = fileInputStream.available();
              bufferSize = Math.min(bytesAvailable,BUFFER_SIZE);
            }

            dataOutputStream.writeBytes(lineEnd);
            dataOutputStream.writeBytes(twoHyphens + boundary + twoHyphens + lineEnd);

            fileInputStream.close();
            dataOutputStream.flush();
            dataOutputStream.close();

            connection.connect();
            InputStream inputStream = connection.getInputStream();
            result[0] = HelperString.convertInputStreamToString(inputStream);

          } catch (FileNotFoundException e) {
            e.printStackTrace();
          } catch (ProtocolException e) {
            e.printStackTrace();
          } catch (MalformedURLException e) {
            e.printStackTrace();
          } catch (IOException e) {
            e.printStackTrace();
          }
        }
      });

      thread.start();

      while (thread.isAlive()) ;
    }
    return result[0];
  }


}


کد های اکتیویتی

@Override
  protected void onActivityResult(int requestCode, int resultCode, Intent data) {
    if (requestCode == 1) {
      if (resultCode == RESULT_OK && data != null) {
        Uri picUri = data.getData();
        ImageView img = (ImageView) findViewById(R.id.btn_one_add_image_src);
        img.setImageURI(picUri);
        img.setVisibility(View.VISIBLE);
        String imagePath = HelperString.getRealPathFromUri(picUri);
        String imagePathIndex = MediaStore.Images.Media.DATA;
        Cursor cursor = getContentResolver().query(picUri, new String[]{imagePathIndex}, null, null, null);
        cursor.moveToFirst();
        String fileName = cursor.getString(cursor.getColumnIndex(imagePathIndex));
        new AsyncUploadPhoto(imagePath, "photo.jpg").execute();
        //imgLogo.setImageBitmap(BitmapFactory.decodeFile(fileName));
      }
    }
  }  class AsyncUploadPhoto extends AsyncTask<String, String, String> {
    private String source;
    private String destination;
    private ProgressDialog progressDialog;

    public AsyncUploadPhoto(String source, String destination) {
      this.source = source;
      this.destination = destination;
    }

    @Override
    protected void onPreExecute() {
      super.onPreExecute();
      progressDialog = new ProgressDialog(App.ACTIVITY);
      progressDialog.setTitle("آپلود عکس به سرور");
      progressDialog.setMessage("لطفاً صبر کنید...");
      progressDialog.show();
    }

    @Override
    protected String doInBackground(String... strings) {
      return new UploadImage()
          .setSource(source)
          .setDestination(destination)
          .setDialog(progressDialog)
          .upload();
    }

    @Override
    protected void onPostExecute(String s) {
      super.onPostExecute(s);
      App.Toast(s);
      try {
        JSONObject json = new JSONObject(s);
        if (json.getInt("status") == 1) {
          Toast.makeText(App.context, "تصویر با موفقیت روی سرور آپلود شد.", Toast.LENGTH_SHORT).show();
        } else {
          Toast.makeText(App.context, "در زمان آپلود تصویر به سرور خطایی رخ داد. مجدداً تلاش کنید.", Toast.LENGTH_SHORT).show();
        }
      } catch (JSONException e) {
        e.printStackTrace();
      }
      progressDialog.dismiss();

    }
  }

نویسنده : خنجی بازدید : 9 تاريخ : پنجشنبه 9 شهريور 1396 ساعت: 15:49
برچسب‌ها : آپلود,تصویر,
اخبار و رسانه هاهنر و ادبیاترایانه و اینترنتعلم و فن آوریتجارت و اقتصاداندیشه و مذهبفوتو بلاگوبلاگ و وبلاگ نویسیفرهنگ و تاریخجامعه و سیاستورزشسرگرمی و طنزشخصیخانواده و زندگیسفر و توریسمفارسی زبان در دیگر کشورهاads-123