مشکل در آپلود تصویر به سرور

تعرفه تبلیغات در سایت
عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس
عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس
عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس
عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس
عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس

آرشیو مطالب

جستجوگر

امکانات وب

برچسب ها

با سلام و خسته نباشید

من توسط این تاپیک و با کدهایی که آقای شهرکی گذاشته بودن سعی کردم از گوشی به سرور عکس آپلود کنم ولی مشکلی که وجود داره اینه که هیچ عکسی به سرور نمیره و وقتی var_dump میگیرم از متغییر $_FILES هیچ فایلی ارسال نشده

کلاس UploadImage


package WebServer;

import android.app.ProgressDialog;
import android.database.Cursor;
import android.net.Uri;
import android.os.Build;
import android.provider.MediaStore;

import java.io.BufferedReader;
import java.io.DataOutputStream;
import java.io.File;
import java.io.FileInputStream;
import java.io.FileNotFoundException;
import java.io.IOException;
import java.io.InputStream;
import java.io.InputStreamReader;
import java.net.HttpURLConnection;
import java.net.MalformedURLException;
import java.net.ProtocolException;
import java.net.URL;

import ir.amlakmadar.amlakmadar.App;

public class UploadImage {
  private String destination;
  private String source;
  private ProgressDialog dialog;
  private int BUFFER_SIZE=8 * 1024;

  public UploadImage setSource(String source) {
    this.source = source;
    return this;
  }

  public UploadImage setDestination(String destination) {
    this.destination = destination;
    return this;
  }

  public UploadImage setDialog(ProgressDialog dialog) {
    this.dialog = dialog;
    return this;
  }

  public String upload() {
    final String[] result = {""};
    final File sourceFile = new File(source);
    if (!sourceFile.isFile()) {
      dialog.dismiss();
    } else {
      Thread thread = new Thread(new Runnable() {
        @Override
        public void run() {
          try {
            HttpURLConnection connection;
            DataOutputStream dataOutputStream;
            String lineEnd = "rn";
            String twoHyphens = "--";
            String boundary = "*****";
            int bytesAvailable, bufferSize;
            byte[] buffer;

            FileInputStream fileInputStream = new FileInputStream(sourceFile);
            URL url = new URL(App.Url+"action=upimg");
            connection = (HttpURLConnection) url.openConnection();
            connection.setDoInput(true);
            connection.setDoOutput(true);
            connection.setUseCaches(false);
            connection.setChunkedStreamingMode(BUFFER_SIZE);
            connection.setRequestMethod("POST");
            connection.setRequestProperty("Connection", "Keep-alive");
            connection.setRequestProperty("Cache-Control", "no-cache");
            connection.setRequestProperty("Content-Type", "multipart/form-data;boundary=" + boundary);
            connection.setRequestProperty("photo", destination);

            dataOutputStream = new DataOutputStream(connection.getOutputStream());
            dataOutputStream.writeBytes(twoHyphens + boundary + lineEnd);
            dataOutputStream.writeBytes("Content-Disposition: form-data; name="photo";filename="" + destination + """ + lineEnd);
            dataOutputStream.writeBytes(lineEnd);

            bytesAvailable = fileInputStream.available();
            bufferSize = Math.min(bytesAvailable,BUFFER_SIZE);
            buffer = new byte[bufferSize];
            while (fileInputStream.read(buffer, 0, bufferSize) > 0) {
              dataOutputStream.write(buffer, 0, bufferSize);
              bytesAvailable = fileInputStream.available();
              bufferSize = Math.min(bytesAvailable,BUFFER_SIZE);
            }

            dataOutputStream.writeBytes(lineEnd);
            dataOutputStream.writeBytes(twoHyphens + boundary + twoHyphens + lineEnd);

            fileInputStream.close();
            dataOutputStream.flush();
            dataOutputStream.close();

            connection.connect();
            InputStream inputStream = connection.getInputStream();
            result[0] = HelperString.convertInputStreamToString(inputStream);

          } catch (FileNotFoundException e) {
            e.printStackTrace();
          } catch (ProtocolException e) {
            e.printStackTrace();
          } catch (MalformedURLException e) {
            e.printStackTrace();
          } catch (IOException e) {
            e.printStackTrace();
          }
        }
      });

      thread.start();

      while (thread.isAlive()) ;
    }
    return result[0];
  }


}


کد های اکتیویتی

@Override
  protected void onActivityResult(int requestCode, int resultCode, Intent data) {
    if (requestCode == 1) {
      if (resultCode == RESULT_OK && data != null) {
        Uri picUri = data.getData();
        ImageView img = (ImageView) findViewById(R.id.btn_one_add_image_src);
        img.setImageURI(picUri);
        img.setVisibility(View.VISIBLE);
        String imagePath = HelperString.getRealPathFromUri(picUri);
        String imagePathIndex = MediaStore.Images.Media.DATA;
        Cursor cursor = getContentResolver().query(picUri, new String[]{imagePathIndex}, null, null, null);
        cursor.moveToFirst();
        String fileName = cursor.getString(cursor.getColumnIndex(imagePathIndex));
        new AsyncUploadPhoto(imagePath, "photo.jpg").execute();
        //imgLogo.setImageBitmap(BitmapFactory.decodeFile(fileName));
      }
    }
  }  class AsyncUploadPhoto extends AsyncTask<String, String, String> {
    private String source;
    private String destination;
    private ProgressDialog progressDialog;

    public AsyncUploadPhoto(String source, String destination) {
      this.source = source;
      this.destination = destination;
    }

    @Override
    protected void onPreExecute() {
      super.onPreExecute();
      progressDialog = new ProgressDialog(App.ACTIVITY);
      progressDialog.setTitle("آپلود عکس به سرور");
      progressDialog.setMessage("لطفاً صبر کنید...");
      progressDialog.show();
    }

    @Override
    protected String doInBackground(String... strings) {
      return new UploadImage()
          .setSource(source)
          .setDestination(destination)
          .setDialog(progressDialog)
          .upload();
    }

    @Override
    protected void onPostExecute(String s) {
      super.onPostExecute(s);
      App.Toast(s);
      try {
        JSONObject json = new JSONObject(s);
        if (json.getInt("status") == 1) {
          Toast.makeText(App.context, "تصویر با موفقیت روی سرور آپلود شد.", Toast.LENGTH_SHORT).show();
        } else {
          Toast.makeText(App.context, "در زمان آپلود تصویر به سرور خطایی رخ داد. مجدداً تلاش کنید.", Toast.LENGTH_SHORT).show();
        }
      } catch (JSONException e) {
        e.printStackTrace();
      }
      progressDialog.dismiss();

    }
  }

 • مطالب مرتبط
 • آپلود تصویر به سرور در اندروید
 • فشرده سازی تصویر برای ارسال به سرور
 • مشکل در پاک شدن کش برنامه (حل شد)
 • مشکل در نصب
 • مشکل در پاک شدن کش برنامه
 • مشکل دانلود jdk از سایت oracle
 • نویسنده : خنجی بازدید : 7 تاريخ : پنجشنبه 9 شهريور 1396 ساعت: 15:49
  برچسب‌ها : آپلود,تصویر,